Overlast verkeer Kuiperstraat-Korte Noodgodstraat

Auteur: Peterpaul Kloosterman

Aan de gemeenteraad van Gouda,

Op 8 oktober 2008 hebben Peterpaul Kloosterman, Biedeke Koning en Guus Muller in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor het (sluip)verkeer Kuiperstraat-Korte Noodgodsstraat. Een compleet overzicht van de problematiek, inclusief de uitslag van de enquete die afgelopen zomer gehouden is, werd aangeboden aan de gemeenteraad. (download document)

Dezelfde gemeenteraad heeft de wethouder van verkeer Harro Janssen gevraagd ‘een notitie’ op te stellen. (download document)

Deze notitie gelezen te hebben vallen mij een aantal zaken op:
1] Bij de BCB-maatregelen in 1999 om zakpalen te plaatsen bij de West- en Oosthaven wordt expliciet ook het afsluiten van de Korte Noodgodsstraat als maatregel genomen.

Vraag 1a: Waarom is die koppeling toen gemaakt?
Als ik zelf een antwoord zou mogen geven: waarschijnlijk is die koppeling gemaakt omdat anders het autoverkeer bij het omhoog staan van de zakpalen bij de Westhaven toch gewoon via het Nonnenwater, Raam, Kuiperstraat en Korte Noodgodstraat zal rijden.

Echter bij een inspraakavond in 2001 zegt de toenmalige wethouder Jan Vermeij onder druk van bewoners echter toe dat de Korte Noodgodstraat níet afgesloten zal worden.

Vraag 1b: wat zijn de argumenten waarom het college van B&W die koppeling nu los laat? En is dit ook door de gemeenteraad geëvalueerd?

2] In de notitie staat dat in het overleg in 2007 wordt ‘toegezegd’ dat er metingen gedaan zullen worden omdat er geen cijfers bekend zijn.
Door ondergetekende is juist tijdens dat gesprek aangegeven dat er overlast is en dat laat zich niet meten in cijfertjes. Een groot aantal bewoners van de straten ergeren zich aan de grote stromen autoverkeer getuige ook de enquête die aangeboden is aan de gemeenteraad.
Het gaat om geluidsoverlast, veiligheidsproblemen, schade aan huizen en verkeershinder voor fietsers, kinderen en voetgangers.
Eigenlijk erkent wethouder Janssen dat later in zijn conclusie over Duurzaam Veilig eigenlijk ook.
Omdat cijfertjes ook niet alles zeggen wil ik ook nog opmerken dat er in de week dat er met lint gemeten is de Kuiperstraat voor een hele dag afgesloten is geweest voor verkeer….

metenindekuiperstraat

3] Er wordt in de notitie terecht gesproken over sluipverkeer! Echter alleen verkeer naar de Krimpenerwaard wordt hier aangeduid als sluipverkeer.
Maar dat terwijl de Kuiperstraat en Korte Noodgodstraat ook gebruikt worden door bewoners van het oostelijke deel van de Binnenstad.
Menig (bevriend) Binnenstadbewoner Oost rijdt in spitstijd als hij van de snelweg via Nieuwe Gouwe O.Z. komt sneller via het Bolwerk door de Raambuurt. Terwijl hij eigenlijk via de Kleiweg of Oosthaven de binnenstad (sectie D en B) in zou moeten rijden.

plattegrond-binnenstad4

Vraag 2: Ontsluiting van binnenstad (sectie D en B) via Kuiperstraat en Korte Noodgodsstraat is toch ook in wezen sluipverkeer?

Natuurlijk zijn er geen oplossingen voor dit sluipverkeer mogelijk zonder ander straten meer te belasten. Daar staat tegenover dat in de zeer smalle Kuiperstraat en Korte Noodgodstraat de overlast van dit extra autoverkeer veel hoger is dan in andere straten in de binnenstad die breder zijn en waar de huizen minder dicht op de weg staan.
Het is niet voor niets dat de bewoners al jaren overlast ervaren, vooral tijdens de uren dat de zakpaal op de Westhaven omhoog staat. Daarnaast is de verkeersveiligheid in de Kuiperstraat een reeel probleem omdat een auto en een tegemoetkomende fiets elkaar slechts met moeite kunnen passeren.

Als het aan wethouder Janssen ligt gaat er pas na het aanleggen van de rondweg in 2011 ‘een onderzoek ingesteld worden naar de circulatie in de Binnenstad’. Tot die tijd gebeurt er helemaal niets. Ondanks alle pijn van bewoners worden er geen maatregelen genomen om geluidsoverlast te verminderen; er worden geen snelheidscontroles gehouden; ook fietsers krijgen niet meer ruimte in de nauwe straten… In wezen laat hij de bewoners vooralsnog in de kou staan.

Conclusie:
Volgens mij kan de gemeenteraad van Gouda dit alles gelezen te hebben niet overgaan tot de orde van de dag, waarom heeft zij anders om een notitie gevraagd? Omdat de gemeenteraad de BCB nog steeds niet heeft geëvalueerd en de bewoners van de beide straten al 9 jaar overlast ervaren lijkt het me dan ook niet meer dan redelijk nu eindelijk een duidelijke daad te stellen.

1] Of de BCB wordt volledig uitgevoerd dwz de zakpaal op Westhaven blijft èn er wordt een zakpaal in de Korte Noodgodsstraat bijgeplaatst.
Het autoverkeer in de twee straatjes (en meer straten!) zal tussen 12 en 18 uur dan flink afnemen en daarmee de overlast.

2] Of je laat eventueel sluipverkeer in de binnenstad toe en laat de alleen zakpaal op de Westhaven permanent omlaag staan.
Dan zal het autoverkeer in de twee straatjes ook afnemen en op andere plekken (=lees Westhaven) toenemen

In beide gevallen zijn de bewoners van de Kuiperstraat en Korte Noodgodsstraat geholpen.
Maar dat mag na bijna 10 jaar onevenredig veel overlast ook wel een keer.

Met vriendelijke groet, ook namens Biedeke Koning en Guus Muller,
Peterpaul Kloosterman

ps1: Mijn persoonlijke voorkeur is te kiezen voor de eerste optie omdat dit een stapje naar, zoals het in de gemeentelijke Mobiliteitsplan staat, een echte ‘Slow City’!
ps2: Een positief punt wil ik hierbij ook graag nog even kwijt: in de Nota van Grote Voertuigen gaat de Kuiperstraat afgesloten worden voor vrachtverkeer!