DOELSTELLINGEN

De wijkanalyse van de Raambuurt – zoals opgesteld door Gemeente Gouda – heeft geleid tot het vaststellen van drie wijkactiepunten:
1. Verbeteren openbare ruimten
2. Verbeteren verkeersveiligheid
3. Versterken sociale cohesie

1. Verbeteren openbare ruimten
De raambuurt kent veel binnengebieden die openbaar en semi-openbaar zijn. Een voorbeeld van een openbaar gebied is het Jacobs Wouter Erf. Semi openbaar is bijvoorbeeld het parkeerterrein tussen de Raam en de Keizerstraat achter het wooncomplex aan de Raam die via een onderdoorgang is te bereiken.

Veel gebieden verkeren in een staat van achterstallig onderhoud en hebben een inrichting die niet altijd aansluit op de wensen en behoeften van de omwonenden. Het gevolg is dat deze buitenruimten onvoldoende worden benut en niet of nauwelijks een bijdrage leveren aan het woongenot in de buurt. Vaak leidt dit ook tot een gevoel van onveiligheid.

Initiatiefgroep Raambuurt zet in op een plan per gebied waarin functies, inrichtingsmaterialen e.d. worden vastgelegd. Dit plan zal ons helpen om het verbeteren van de openbare ruimte in uitvoering te brengen.

2. Verbeteren verkeersveiligheid
Ondanks dat de gehele binnenstad een 30 km zone is houden zich maar weinig automobilisten hieraan. Het gaat dan met name over de doorgaande straten waar fietsers en auto’s elkaar in de weg zitten, een voorbeeld is bijvoorbeeld de Raam. Er wordt maar matig gehandhaafd en de inrichting dwingt ook niet to langzaam rijden. In het verleden heeft de Initiatiefgroep al een rapport gemaakt van de verkeersonveiligheid en deze aan de Gemeenteraad en Gemeentebestuur overhandigd en hier een positieve op ontvangen.

3. Versterken sociale samenhang
Als je ergens tevreden over bent, dan heb je snel de neiging om achterover te leunen. Maar ook sterke punten hebben blijvende aandacht nodig!

“Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt”, zoals beschreven op de website burendag.nl. Sociale samenhang is een instrument om tot meer veiligheid te komen of in ieder geval het gevoel van onveiligheid weg te nemen. Buurtactiviteiten en straatfeesten zijn vandaag de dag alleen mogelijk als bewoners de handen ineen slaan en gaan organiseren.

Initiatiefgroep Raambuurt is van mening dat de Raambuurt geen onveilige wijk is. Net als elders is er wel sprake van een ‘onveiligheidsgevoel’. Dat gevoel kan afnemen als we de drie wijkactiepunten in uitvoer brengen.

Downloads: wijkanalyse_raambuurt_43091analyse_raambuurtconcept

swotanalyse

Swot-analyse, 2009